Hakkımda


Hakkımda

Serhat Özen, 1982 yılında Elazığ ili, Karakoçan ilçesi, Demirtaş köyü, Velikan mezrasında Dünya’ya gelmiştir. 2 yaşından beri İstanbul, Üsküdar ilçesinde yaşamaktadır..

İlk öğretimini İstanbul Üsküdar’da bulunan Kadriye Mehmet Koparan İlköğretim Okulunda tamamlamıştır. Lise öğrenimine İstanbul, Ataşehir’de bulunan Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi nde tamamlamıştır. Üniversite öğrenimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü ve İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünü okuyarak tamamlamıştır.

Yüksek Lisansını Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Denetim bölümünde okuyarak TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler konulu Proje Tezini yaparak tamamlamıştır.

İş Tanımı

Mali müşavirlerin genel görevleri

Defter tutmak
İşletmenin gelir ve giderlerini ilgili defterlere kaydetmek (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.).
Beyanname düzenlemek
İşletmenin beyan etmekle hükümlü olduğu KDV, kurumlar vergisi gibi tüm beyannameleri düzenlemek ve imzalamak. Bordro hizmeti veriyorsa, SGK beyanlarını da düzenlemek.
Tahkim ve bilirkişilik yapmak
Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalarla ilgili anlaşmazlık halinde kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşmak, özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) ile ilişkilerini düzenlemek. Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirmek. Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi gibi konularda bilirkişilik yapmak
Altyapı desteği vermek:
İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurup geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamalarıyla ilgili işlerini gerçekleştirmek. Hesap planları ile muhasebe programı raporlarını hazırlamak. Ayrıca tüm bu konularda danışmanlık yapmak.
Denetim yapmak
Talep edildiğinde belgelere dayalı olarak inceleme ve denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda görüş bildirmek ve rapor düzenlemek.